Background

Darījumi ar Metāla produktiem

Kādas ir obligātās prasības dokumentu noformēšanai reversajos darījumos ar metāliem? Vai, iepērkot preces no Latvijas piegādātāja, jāprasa rēķinā uzrādīt Intrastat kodu metāla izstrādājumiem, lai pamatotu reversā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu, vai pietiek tikai ar atsauci “apgrieztā PVN maksāšana”?

Darījumos ar metāliem ir šādas prasības.

Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125. panta 1. daļā noteikts pienākums PVN rēķinā iekļaut šādu informāciju par precēm (šī tad arī ir obligātā informācija attaisnojuma dokumentos):

7) preču piegādes vai pakalpojuma sniegšanas datums [..], vai datums, kad saņemta atlīdzība avansā [..];

8) preces vai pakalpojuma nosaukums, daudzums un mērvienība;

9) preces vai pakalpojuma cena (vienas vienības vērtība bez nodokļa);

10) piemērotās atlaides, ja tās nav atskaitītas no vienas vienības vērtības; [..]

16) ja par nodokļa samaksu ir atbildīgs preču vai pakalpojumu saņēmējs, — norāde “nodokļa apgrieztā maksāšana”.

Tātad attiecīgo metāla izstrādājumu kombinētās nomenklatūras (KN) kods darījuma dokumentos nav obligāti jānorāda, un norāde – “apgrieztā nodokļa maksāšana” – ir pietiekama.

Tomēr jāņem vērā, ka saskaņā ar likumu PVN apgrieztā kārtībā jāpiemēro tikai konkrētu veidu metālizstrādājumiem. Tādējādi, ja tiek pārdotas šīs preces, vēlāk Valsts ieņēmumu dienests var pieprasīt sniegt pierādījumus, ka apgrieztā maksāšana piemērota pamatoti.

Līdz ar to uzņēmējam ieteicams sagādāt pierādījumus par to, kādam KN kodam šie izstrādājumi atbilst, turklāt tie jāglabā vismaz trīs gadus pēc darījuma.

Tabulā lasītāja ērtībām apkopti tie metālizstrādājumu preču veidi, kam PVN ir jāpiemēro apgrieztā kārtībā.

Nr. p. k. Kombinētās nomenklatūras kods* Nosaukums
1. 7207 Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti
2. 7208 Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma
3. 7209 Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma
4. 7210 Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu 600 mm vai vairāk, plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu
5. 7211 Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma
6. 7212 Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu
7. 7213 Stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos, no dzelzs vai neleģētā tērauda
8. 7214 Citādi dzelzs un neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus
9. 7215 Citādi dzelzs un neleģētā tērauda stieņi
10. 7216 Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili
11. 7218 Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās; nerūsējošā tērauda pusfabrikāti
12. 7219 Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu 600 mm vai vairāk
13. 7220 Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm
14. 7222 Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda
15. 7224 Citāds leģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās; citāda nerūsējošā tērauda pusfabrikāti
16. 7225 Plakani citādu leģēto tēraudu velmējumi, ar platumu 600 mm vai vairāk
17. 7226 Plakani citu leģēto tēraudu velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm
18. 7228 Citu leģēto tēraudu stieņi; citu leģēto tēraudu leņķi, fasonprofili un speciālie profili; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi
19. 7407 Vara stieņi un profili
20. 7604 Alumīnija stieņi un profili