Background

Pārdošanas noteikumi

 1. VISPĀRĪGI NOSACĪJUMI

  1.1. Interneta veikala https://safinnes.lv/shop (tālāk tekstā – „Interneta veikals”) pārdošanas noteikumi ir spēkā, iepērkoties interneta adresē https://safinnes.lv/shop
  1.2. Preču pārdevējs ir „SAFIN NES” SIA (tālāk tekstā – „Pārdevējs”), reģistrācijas numurs 40003896966, adrese: Rītausmas iela 4a, Rīga, LV-1058, Rīga, Latvija, tālrunis:+371 67673018, e-pasts: [email protected]
  1.3. Preču pircējs ir ikviena persona, kas izmanto interneta veikalu https://safinnes.lv/shop (tālāk tekstā – „Pircējs”).
  1.4. Pārdevējam ir tiesības vienpusējā kārtā grozīt pārdošanas noteikumus, publicējot grozītos noteikumus vietnē https://safinnes.lv/shop
  1.5. Papildus pārdošanas noteikumiem preču iegādi Pārdevēja interneta veikalā regulē arī Latvijas Republikas tiesību akti.
  1.6. „SAFIN NES” SIA līguma tipveida noteikumi ir pārdošanas noteikumu neatņemama sastāvdaļa.

 2. INFORMĀCIJA PAR PRECĒM UN CENĀM

  2.1. Interneta veikalā pārdodamo preču cenas norādītas grozā blakus precēm. Ja klients vēlas pasūtīt transporta pakalpojumus, cenai tiks pieskaitīta maksa par preces piegādi.
  2.2. Maksa par preces piegādi ir atkarīga no Pircēja atrašanās vietas un piegādes veida. Piegādes cena tiek parādīta Pircējam pasūtījuma noformēšanas laikā.
  2.3. Informācija par precēm Interneta veikalā norādīta tieši blakus konkrētajai precei.
  2.4. Norēķināties par Interneta veikalā iegādātajām precēm var, veicot maksājumu uz rēķina pamata vai izmantojot banku saites atkarībā no lietotājam noteiktajiem individuālajiem nosacījumiem.
  2.5. Apmaksu par precēm drīkst veikt vienīgi eiro valūtā.

 3. PASŪTĪJUMA VEIKŠANA

  3.1. Pievienojiet preces grozam. Lai noformētu pasūtījumu, aizpildiet nepieciešamos datu laukus un izvēlēties sev vispiemērotāko preces saņemšanas veidu. Kopējā summa tiek parādīta ekrānā pirms pasūtījuma apstiprināšanas. Pasūtījumu var apmaksāt, izmantojot bankas saiti vai citu apmaksas risinājumu.
  3.2. Vienošanās stājas spēkā, tiklīdz maksājums ir ieskaitīts Interneta veikala bankas kontā vai pasūtījuma apstiprināšanas brīdī, ja apmaksa tiks veikta uz rēķina pamata.
  3.3. Ja pasūtīto preci nav iespējams piegādāt, jo tā ir izbeigusies, vai kāda cita iemesla dēļ, par to pēc iespējas ātrāk jāpaziņo Pircējam, un samaksātā nauda (ieskaitot piegādes izdevumus) jāatmaksā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas Pircējam.

 4. PIEGĀDE

  4.1. Interneta veikalā iegādātās preces tiek piegādātas visā Latvijas teritorijā.
  4.2. Piegādes izdevumus sedz Pircējs, un attiecīgā informācija par piegādes cenu ir norādīta līdzās piegādes veidam.
  4.3. Latvijas teritorijā preces parasti tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi 3-7 darbdienu laikā pēc pirkšanas un pārdošanas līguma stāšanās spēkā.
  4.4. Izņēmuma gadījumos preces piegādei var būt nepieciešams ilgāks laiks – līdz 45 kalendārajām dienām.
  4.5. Ja klients vēlas saņemt preci ārpus Latvijas teritorijas, viņam jāsazinās ar klientu atbalsta dienestu, rakstot uz [email protected].

 5. ATTEIKUMA TIESĪBAS

  5.1. Pircējam ir tiesības atkāpties no Interneta veikalā noslēgtā līguma 14 dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas. 5.2. Atteikuma tiesības nevar izmantot tie Pircēji, kuri nav patērētāji. 5.3. Lai varētu 14 dienu laikā izmantot atteikuma tiesības, pasūtītās preces nedrīkst būt lietotas nekā citādi, kā vienīgi veidā, kāds nepieciešams preču raksturlielumu un funkciju pārbaudei un ko ir atļauts izmantot preču izmēģināšanai fiziskā veikalā.
  5.4. Ja preces ir tikušas lietotas kādiem citiem nolūkiem, kas nav saistīti ar nepieciešamību noskaidrot to raksturlielumus un funkciju darbību, vai uz tām ir lietošanas vai nodiluma pazīmes, Interneta veikalam ir tiesības samazināt summu, kas tiks atmaksāta atpakaļ Pircējam, atbilstoši preces vērtības samazinājumam.
  5.5. Lai atdotu atpakaļ preci, jānoformē pieteikums par preces atpakaļatdošanu, aizpildot veidlapu, ko atradīsiet šeit: pieteikums par preces atpakaļatdošanu jānosūta uz e-pasta adresi [email protected] ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas.
  5.6. Ar preces atpakaļatdošanu saistītos izdevumus sedz Pircējs, izņemot gadījumus, kad prece tiek atdota atpakaļ, jo tā neatbilst pasūtītajai (piemēram, piegādāta nepareiza prece vai prece ar defektiem).
  5.7. Pircējam jāatdod prece atpakaļ 14 dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas vai jāiesniedz pierādījums par to, ka prece nodota pārvadātājam minētajā laikaposmā.
  5.8. Pēc atpakaļ atdotās preces saņemšanas Interneta veikalam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienas pēc pieteikuma saņemšanas par preces atpakaļatdošanu jāatmaksā Pircējam visa summa, kas tika saņemta no viņa saskaņā ar Līgumu.
  5.9. Interneta veikals var atteikties atmaksāt naudu, kamēr nebūs saņēmis atpakaļ preci, kas ir līguma priekšmets, vai pierādījumu no Pircēja par to, ka prece tika atdota atpakaļ, atkarībā no tā, kurš no abiem nosacījumiem iestājas pirmais.
  5.10. Ja Pircējs ir nepārprotami izvēlējies tādu piegādes veidu, kas ir dārgāks par vislētāko parasto piegādes veidu, ko piedāvā Interneta veikals, Interneta veikalam nav pienākuma atmaksāt patērētājam summu, kas pārsniedz izdevumus par parasto piegādes veidu.
  5.11. Interneta veikalam ir tiesības atteikties no pirkšanas un pārdošanas darījuma un pieprasīt, lai Pircējs atdotu atpakaļ preci, ja ir notikusi kļūda un Interneta veikalā norādītā preces cena ir ievērojami zemāka par tās tirgus vērtību.

 6. PRETENZIJU IESNIEGŠANA

  6.1. Interneta veikals atbild par preces neatbilstību vai defektiem, kas tai piemita jau brīdī, kad prece tika piegādāta Pircējam, pirmos sešus mēnešus.
  6.2. Ja Pircējs atklāj, ka precei ir defekti, viņam ir tiesības ne vēlāk kā divu mēnešu laikā sazināties ar Interneta veikalu, nosūtot e-pasta ziņojumu uz adresi [email protected] vai zvanot uz tālruni +371 67673018
  6.3. Interneta veikals neatbild par defektiem, kas radušies pēc preces piegādāšanas Pircējam.
  6.4. Ja Interneta veikalā nopirktajām precēm ir defekti, par kuriem atbild Interneta veikals, Interneta veikals nomainīs nekvalitatīvo preci vai novērsīs brāķi. Ja nomainīt preci vai novērst brāķi nav iespējams, Interneta veikals atmaksās Pircējam visu summu, kas bija samaksāta saistībā ar pirkšanas un pārdošanas līgumu.
  6.5. Uz sūdzību, ko patērētājs iesniedzis rakstveidā vai veidā, kuru ir iespējams atveidot rakstveidā, Interneta veikalam jāatbild 15 dienu laikā.

 7. STRĪDU ATRISINĀŠANA

  7.1. Ja Pircējam ir kādas sūdzības par Interneta veikalu, tās jānosūta uz e-pasta adresi [email protected] vai jāiesniedz, zvanot uz tālruni +371 67673018.
  7.2. Ja Pircējs un Interneta veikals nevar savstarpēji vienoties par strīda atrisināšanu, Pircējs var vērsties Patērētāju strīdu risināšanas komisijā. Patērētāju strīdu risināšanas komisijai ir tiesības izšķirt strīdus, kas saistīti ar līgumu starp pircēju un Interneta veikalu. Pircēja sūdzību komisija izskata bez maksas.
  7.3. Pircējs var vērsties Eiropas Savienības Platformā patērētāju strīdu izšķiršanai.